წყარო: ბიზნესფორმულა
ევროკავშირში უფასო მოგზაურობის დრო სრულდება. 2023 წლის მაისიდან ETIAS-ის სავიზო პროგრამა ამოქმედდება. ETIAS არ არის იგივე, რაც ვიზა. ის უფრო სწრაფია, კეთდება ონლაინ და არ საჭიროებს ბიომეტრიულ ინფორმაციას. თუმცა, დადგენილია მისი მიღების პროცედურა და ღირებულება, ისევე როგორც აშშ-ს ESTA სქემაში.

18-დან 70 წლამდე ასაკის პირებისთვის ღირებულება 7 ევრო იქნება. შედარებისთვის, შეერთებულ შტატებში, ESTA ნებართვის ღირებულება $21-ია.

მოგზაურები ევროკავშირიდან თავისუფლდებიან გადასახადებისგან და აქვთ გადაადგილების თავისუფლება ბლოკში. ეს მათ საშუალებას აძლევს გაატარონ იმდენი დრო ბლოკის ტერიტორიაზე, რამდენიც სურთ. შეზღუდვებისგან თავისუფლდებიან ევროკავშირის მაცხოვრებლებიც.

ვინც ბლოკში შედის ქვეყნიდან, რომელსაც ადრე არ სჭირდებოდა ვიზა, ETIAS სავალდებულო იქნება. მათ შორისაა საქართველო. არაფერი იცვლება მათთვის, ვისაც ადრე სჭირდებოდა ვიზას კავშირში შესვლისთვის.

ევროკავშირის მიერ გამოცემული ახალი მემორანდუმის თანახმად, განაცხადის პროცესი გაივლის “ძირითადად ავტომატიზებულ IT სისტემას”, რომლის დამტკიცება საჭიროებს “წუთებს” განმცხადებელთა დაახლოებით 95%-სთვის. დამტკიცებისთვის საჭირო მაქსიმალური დრო შეიძლება იყოს თვემდე “გამონაკლის შემთხვევებში”. ნებისმიერს, ვისი განაცხადიც უარყოფილია, აქვს გასაჩივრების უფლება.

ETIAS ავტორიზაცია მოქმედებს შეუზღუდავი რაოდენობის შესვლისთვის სამი წლის განმავლობაში. თუმცა, მფლობელებმა უნდა დაიცვან იმიგრაციის წესები. მესამე ქვეყნის მოქალაქეებს არ შეუძლიათ ბლოკში 90 დღეზე მეტი დარჩენა ყოველ 180 დღეში.