რიგის საერთაშორისო აეროპორტის გაფართოებას „ქალაქამდე“ იგეგმება – ამბიციურ მოდერნიზაციის პროექტზე დაიწყო მუშაობა.

გეგმები ითვალისწინებს ახალი ტერმინალის და გაუმჯობესებული ოპერაციული სისტემების შექმნას, რათა ქალაქი გახდეს „ჩრდილოეთ ევროპის ტურისტული ცენტრი“. პროექტზე მუშაობა ოთხი წლის განმავლობაში გაგრძელება და მისი განხორციელება ეტაპობრივად მოხდება.

რიგის აეროპორტის RIX  ბრენდინგი შემუშავდა ღია კონკურსის პირობებში. მისი შემუშავებისას გათვალისწინებულია დიზაინის სტუდიის Asketic-ის ნამუშევრები. მისი საფუძველია მწვანე, ლურჯი და კრემისფერი ფერები, რომლებიც განასახიერებს ბუნებას და ლატვიური ეთნოგრაფიული ნიშნებით შთაგონებულ გრაფიკულ ელემენტებს. აღნიშნულ სამუშაოებში აეროპორტის თანამშრომლები და პარტნიორებიც იყვნენ ჩართული. პროექტების განხორციელება მალე დაიწყება.