ევროკავშირი შეიმუშავებს კანონს, რომელიც ითვალისწინებს პასუხისმგებლობას გრინვოშინგის გამო. მიღების შემდეგ, ის გავრცელდება ევროკავშირის ყველა წევრ სახელმწიფოზე.
იმისთვის, რომ კომპანიას ეწოდოს “ეკოლოგიურად სუფთა”, ოფიციალური დოკუმენტი უნდა მიიღოს. დოკუმენტი მიეცემა მხოლოდ მათ, ვინც დაადასტურებს, რომ მათ რეალურად ნაკლები გავლენა აქვთ გარემოზე.
ახალი კანონის მიზანია წაახალისოს კომპანიები, გახდნენ უფრო მწვანე და გაათავისუფლონ ხალხი შეცდომაში შემყვანი რეკლამისგან.
პროექტის განხორციელება ოფიციალური გამოქვეყნებიდან ორ წელიწადში იგეგმება.