მთავარი ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტმა საჰაერო ხომალდის მოყინვის საწინააღმდეგო ხარისხის კონტროლის აუდიტი (DAQCP) წარმატებით გაიარა დაბრენდილი (13)

დაბრენდილი (13)

დაბრენდილი (1)

ბოლოს დამატებული