საჰაერო ტრანსპორტის საერთაშორისო ასოციაცია (IATA) ელოდება, რომ გლობალური საავიაციო ინდუსტრია მომგებიანობას 2023 წელს დაუბრუნდება.

IATA-ს პროგნოზის მიხედვით, 2023 წელს ავიაკომპანიები მიიღებენ 4,7 მილიარდი დოლარის წმინდა მოგებას 779 მილიარდი დოლარის შემოსავალზე (წმინდა მოგების ზღვარი – 0,6%). ეს იქნება მოგებაზე პირველი გასვლა 2019 წლის შემდეგ, როდესაც ეს მაჩვენებელი 26,4 მილიარდი დოლარის დონეზე იყო (წმინდა მოგების ზღვარი – 3,1%).

ორგანიზაციის გათვლებით, მგზავრთა ტრაფიკმა 2023 წელს, პირველად 2019 წლის შემდეგ, შესაძლოა გადააჭარბოს 4 მილიარდიან ნიშნულს.

2022 წლის ბოლოს, ინდუსტრიის ჯამური წმინდა ზარალი პროგნოზირებულია 6,9 მილიარდი დოლარის ფარგლებში (ივნისის პროგნოზის 9,7 მილიარდი დოლარის წინააღმდეგ). 2021 წელს 42 მილიარდი დოლარის ზარალი დაფიქსირდა, 2020 წელს – 137,7 მილიარდი დოლარის.

ერთადერთი რეგიონი, რომელიც დაბრუნდება მომგებიანობას უკვე 2022 წელს, არის ჩრდილოეთ ამერიკა. IATA-ს პროგნოზის მიხედვით, ევროპა და ახლო აღმოსავლეთი მათ 2023 წელს შეუერთდებიან, ხოლო ლათინური ამერიკა, აფრიკა და აზია წყნარი ოკეანე წითელ ადგილზე დარჩებიან.

IATA აერთიანებს 300 ავიაკომპანიას, რომლებიც ახორციელებენ გლობალური საჰაერო მიმოსვლის 80%-ზე მეტს.