ამსტერდამის ხელისუფლებამ ახალი სასტუმროების მშენებლობის აკრძალვის გადაწყვეტილება მიიღო. მათ სურთ ქალაქში მათი რაოდენობა 20 მილიონამდე შეზღუდონ.
ახლა მხოლოდ ძველის ნაცვლად ახალი სასტუმროს აშენება იქნება შესაძლებელი. მაგრამ მასში მეტი ადგილი არ უნდა იყოს, ვიდრე დახურულ სასტუმროში, თუმცა პირობები უკეთესი უნდა იყოს.
ქალაქს კიდევ აქვს საშუალება, რომ 26 ახალი სასტუმრო ააშენოს, რადგან მათ უკვე აქვთ მიღებული ლიცენზია და ნებართვა.
მსგავსი ღონისძიებები უკავშირდება ხელისუფლების სურვილს, შეზღუდონ ტურისტების ნაკადი და გახადონ ქალაქი უფრო საცხოვრებლად უფრო ხელსაყრელი. მანამდე, ამავე პოლიტიკის ფარგლებში, ამსტერდამმა შემოიღო შეზღუდვები სასტუმროების მშენებლობაზე, აკრძალა მარიხუანას მოწევა საზოგადოებრივ ადგილებში და განიხილა წითელი ფარნების კვარტლის გადაადგილება.