ავტობუსების სამარშრუტე ნომრებში ცვლილებები განხორციელდა. ნომრის ცვლილება შეეხო ავტობუსის იმ მარშრუტებს, რომლებიც მგზავრებს ინტეგრირებული გადახდის სისტემის დანერგვამდე ემსახურებოდა.

სისტემაში ავტობუსების გაერთიანების ფარგლებში, შეიცვალა შემდეგი სამარშრუტე ნომრები:

ავტობუსი – N1 შეიცვალა და გახდა N361; N2 შეცვალა – N305-მა; N3 ჩაანაცვლა – N313-მა; N4 გახდა – N324; N6 გახდა – N326; N7 გახდა – N367; N9 გახდა – N307; N10 გახდა – N380; N11 გახდა – N381; N12 გახდა – N312; N14 გახდა – N314; N15 გახდა – N315; N17 გახდა – N317; N18 გახდა – N318; N20 გახდა – N320; N21 გახდა – N311; N22 გახდა – N322; N23 გახდა – N323; N24 გახდა – N304; N25 გახდა – N325; N27 გახდა – N327; N28 გახდა – N328; N29 გახდა – N329; N30 გახდა – N376; N31 გახდა – N331; N32 გახდა – N335; N33 გახდა – N308; N34 გახდა – N354; N36 გახდა – N336; N37 გახდა – N337; N38 გახდა – N338; N39 გახდა – N309; N40 გახდა – N340; N41 გახდა – N341; N42 გახდა – N342; N43 გახდა – N393; N45 გახდა – N355; N46 გახდა – N306; N47 გახდა – N347; N49 გახდა – N349; N50 გახდა – N350.

რაც შეეხება N51 ავტობუსს, ის N351-ით იმოძრავებს; N52 გახდა – N352; N53 გახდა – N353; N54 გახდა – N302; N56 გახდა – N356; N58 გახდა – N358; N59 გახდა – N359; N60 გახდა – N360; N62 გახდა – N362; N68 გახდა – N368; N70 გახდა – N370; N71 გახდა – N371; N72 გახდა – N372; N73 გახდა – N373; N75 გახდა – N375; N78 გახდა – N378; N79 გახდა – N379; N84 გახდა – N384; N86 გახდა – N386; N87 გახდა – N397; N88 გახდა – N388; N89 გახდა – N389; N90 გახდა – N390; N91 გახდა – N391; N92 გახდა – N392; N94 გახდა – N394; N95 გახდა – N395; N99 გახდა – N398; N103 გახდა – N374; N106 გახდა N316; N108 გახდა – N348; N112 გახდა – N382; N121 გახდა – N357; N124 გახდა – N364; N150 გახდა – N310.

აღსანიშნავია, რომ ავტობუსების მარშრუტებში ცვლილებები არ შესულა და ისინი დადგენილი სქემით იმოძრავებენ.