უცხოელ და ქართველ მოგზაურებთან კომუნიკაციის ხელშეწყობისა და უკუკავშირის მიღების მიზნით ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ ციფრული პროექტი მოამზადა.
ელექტრონული კითხვარების მეშვეობით მიღებული ინფორმაციის ანალიზის საფუძველზე, მოხდება სხვადასხვა ტურისტული პროდუქტის და მომსახურების დონის შეფასება,
ტენდენციების და საჭიროებების იდენტიფიცირება მთელი ქვეყნის მასშტაბით.
წელს ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ სხვადასხვა საკითხზე 4 ათასზე მეტ შეტყობინებაზე მოახდინა რეაგირება. ტურიზმის სფეროს წარმომადგენლებს, უცხოელ და ქართველ მოგზაურებს საშუალება აქვთ ადმინისტრაციას 24 საათიან რეჟიმში, ცხელ ხაზზე 0 800 800 909 დაუკავშირდნენ.
ცხელ ხაზთან ერთად მუშაობს საინფორმაციო ელექტრონული ფოსტა. feedback@georgia.travel