გერმანულმა ავიაკომპანიამ Deutsche Lufthansa AG პროფკავშირ Vereinigung Cockpit-თან, გაფიცვების დაწყებიდან თითქმის ერთი წლის შემდეგ, მფრინავების ხელფასების გაზრდისა და სამუშაო პირობების გაუმჯობესების შესახებ შეთანხმება გააფორმა.

შეთანხმება შეეხება სამგზავრო და სატვირთო თვითმფრინავის დაახლოებით 5200 პილოტს და ითვალისწინებს საბაზისო ხელფასის გაზრდას 18%-ზე მეტით მომდევნო 3,5 წლის განმავლობაში, ნათქვამია ავიაკომპანიის პრესრელიზში.

გარდა ამისა, 2023 წელს განხორციელდება წლიური ანაზღაურების 3,75%-ის ერთჯერადი გადახდა, მაქსიმუმ 3000 ევრომდე.

გარდა ამისა, კომპანია მოწოდებულია გააუმჯობესოს პილოტების სამუშაო პირობები, კერძოდ, უზრუნველყოს უფრო სტაბილური და პროგნოზირებადი სამუშაო გრაფიკი თვეში არანაკლებ 10 დღით დასვენებით.

ხელშეკრულების ის ნაწილი, რომელიც არეგულირებს ფულადი ანაზღაურების საკითხებს (ე.წ. VTV) ძალაში იქნება 2026 წლის 31 დეკემბრამდე, ხოლო კოლექტიური ხელშეკრულების ის პუნქტები, რომლებიც ეხება სამუშაო პირობებს (MTV) 2027 წლის 31 დეკემბრამდე.

2022 წლის სექტემბრიდან, როდესაც პილოტთა პროფკავშირმა გაიფიცა, ავიაკომპანიას მოუწია ასობით ფრენის გაუქმება ფრანკფურტისა და მიუნხენის ჰაბებიდან. ამ ხნის განმავლობაში მხარეები რამდენჯერმე შეხვდნენ მოლაპარაკებებისთვის.