საუდის არაბეთის სამოქალაქო ავიაციის უწყებამ ახალი წესები დააწესა, რომლებიც შექმნილია მოგზაურთა უფლებების დასაცავად. ახალი წესები მოიცავს კომპენსაციის გადახდას ფრენის დაგვიანების ან ბარგის დაკარგვისთვის. ბრძანება ძალაში 20 ნოემბრიდან შევა.

რეზოლუცია მიზნად ისახავს საჰაერო ტრანსპორტის მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებას, როგორც შიდა, ისე საერთაშორისო ფრენებზე. ზომები მოიცავს 30 მუხლს, რომელიც უზრუნველყოფს მოგზაურთა მხარდაჭერასა და კომპენსაციას ფრენების ადრეული გამგზავრების, დაგვიანების ან გაუქმების შემთხვევაში.

ახლა, დაკარგული ბარგისთვის, ისევე როგორც დაზიანების, დეფექტის ან დაგვიანების შემთხვევაში, მგზავრებს შეუძლიათ 6,568 რიალამდე ($1,750) კომპენსაციის იმედი ჰქონდეთ.

ასევე, კომპენსაციის გადახდა დაეკისრება მგზავრს თვითმფრინავში ასვლაზე იძულებით უარის თქმი, გადაჯავშნის ან მომსახურების კლასის დაქვეითების გამო. უფრო მეტიც, ახალი წესებით გათვალისწინებული დაფარვის ოდენობამ შეიძლება მიაღწიოს ბილეთის ფასის 200%-ს.

ახალი წესები გარანტიას იძლევა, რომ მოგზაური მიიღებს კომპენსაციას, თუ მის მარშრუტს დაემატება გაჩერება, რომელიც არ იყო მითითებული დაჯავშნის დროს.

რეგულაციები ვრცელდება სპეციალური საჭიროების მქონე მგზავრებზე და სეზონურ მოგზაურებზე, როგორიცაა უმრა და ჰაჯი მომლოცველები.