საავიაციო ინდუსტრია წელს კოვიდამდელ დონემდე აღდგება, ან გადააჭარბებს. თუმცა, არსებობს რამდენიმე ფაქტორი, რომელიც ხელს შეუშლის ამ პროცესს. Simple Flying-ის ანალიტიკოსებმა დაასახელეს ხუთი ძირითადი ტენდენცია, რომელიც განსაზღვრავს საავიაციო ინდუსტრიის განვითარებას მომდევნო 12 თვის განმავლობაში.

1. მოთხოვნა დარჩება ძლიერი.

გასულ წელს ფრენებზე მოთხოვნა მნიშვნელოვნად გაიზარდა, რადგან მსოფლიოს უმეტესი ქვეყნებიდან მოგზაურობის შეზღუდვები მოიხსნა. ამ წლის დასაწყისში ჩინეთი ტურისტებისთვის ხელახლა გაიხსნა, მოსალოდნელია ტრაფიკის მოცულობამ გასული წლის დონეს გადააჭარბოს.

თუმცა, პროგნოზების მიხედვით, ის პრობლემები, რომლებსაც ავიაკომპანიები და აეროპორტები აწყდებოდნენ 2022 წელს, ეს არის მუშახელის დეფიციტი, საწვავის ფასების ზრდა და მაღალი ინფლაცია, არსად გამქრალა.

2. მიწოდების ჯაჭვის შეფერხებები გაგრძელდება.

გადამზიდავების უმეტესობა ცდილობს გაზარდოს ტრაფიკი ახალი თვითმფრინავების შეძენით. თუმცა, გასულ წელს იყო მიწოდების ჯაჭვის შეფერხებები და ეს ტენდენცია, სამწუხაროდ, 2023 წელსაც გაგრძელდება.

თვითმფრინავების წარმოების ტემპს კომპონენტების ნაკლებობა შეაფერხებს და კვლავ იქნება ძრავების და სხვა სათადარიგო ნაწილების დეფიციტი. ყველა ეს სირთულე გამოიწვევს ავიაკომპანიების ტევადობის ზრდის სტაგნაციას.

3. გაიზრდება თვითმფრინავების იჯარის განაკვეთები.

იმისდა მიუხედავად, რომ თვითმფრინავების წარმოება და მიწოდება რთულია, ავიაკომპანიებს აქვთ სხვა ვარიანტები საჰაერო ფლოტის გაფართოებისთვის, კერძოდ, მეიჯარეების მეშვეობით.

მიუხედავად იმისა, რომ გადამზიდავებმა პანდემიის დროს თავიანთი ფლოტი დაახლოებით 4%-ით შეამცირეს, გამქირავებლებმა ის 15%-ზე მეტით გაზარდეს.

ამ ფაქტორების გათვალისწინებით, თვითმფრინავების ლიზინგის მოთხოვნა მაღალი იქნება. და იმის გათვალისწინებით, რომ ინფლაციამ ასევე მძიმედ დააზარალა თვითმფრინავების ლიზინგის ინდუსტრია, გაქირავების ტარიფების მკვეთრი ზრდა თითქმის გარდაუვალია, აცხადებენ ექსპერტები.

4. აეროპორტები უფრო ტექნოლოგიური გახდება.

2022 წელს აეროპორტები არ იყვნენ მზად მგზავრთა რაოდენობის მკვეთრი ზრდისთვის და, შესაბამისად, მათ მუშაობაში სერიოზული შეფერხებები შეექმნათ.

ვითარება გაუმჯობესდა რესურსების მართვისთვის IT ტექნოლოგიებისა და ხელოვნური ინტელექტის (AI) ფართოდ დანერგვის გამო. დიგიტალიზაცია გაგრძელდება: აეროპორტების მენეჯმენტი განაგრძობს ინვესტიციებს მოწინავე ტექნოლოგიებში.

5. გაიზრდება მდგრადი თვითმფრინავის საწვავის წარმოება.

ავიაციაში CO2-ის ემისიების შემცირების გამოწვევის გადასაჭრელად, იგეგმება მდგრადი საავიაციო საწვავის (SAF) გამოყენების, თუმცა ოდნავ გაზრდა.

წელს საავიაციო ინდუსტრია განიხილავს ახალ შესაძლებლობებს „მწვანე“ საწვავის წარმოების გასაფართოებლად. შეგახსენებთ, რომ 2022 წელს წარმოებული SAF-ის მოცულობა სამჯერ გაიზარდა, მაშინ როცა ის დაახლოებით 1%-ს შეადგენდა, რაც მოსალოდნელია 2030 წელს. (simpleflying.com)