სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის მონაცემებით, მსოფლიოში ყოველწლიურად თვითმფრინავისა და ფრინველის შეჯახების 5000-ზე მეტი შემთხვეა ხდება. შემთხვევების თითქმის ნახევარში ჩიტები ხვდებიან ძრავში, რის შემდეგაც თვითმფრინავი აეროპორტში უნდა დაბრუნდეს.

Ruselectronics-მა შეიმუშავა აეროპორტებისთვის ფრენის უსაფრთხოების ორნიტოლოგიური სისტემა – ორნი.

მასში შედის:

რადარის აღმოჩენისა და თვალთვალის ქვესისტემა;

ბიოაკუსტიკური გამოსხივები და სხვა მოწყობილობებთან ურთიერთობის ქვესისტემა, რომელიც აშინებს ფრინველებს, რომლებიც აღმოჩნდებიან ფრენისთვის სახიფათო ზონაში;

ამავდროულად, მოწყობილობები არ ერევა და არ იმოქმედებს თვითმფრინავების და აეროპორტების რადიოაღჭურვილობის მუშაობაზე.

ორნის ყველა სამუშაო ავტომატურად ხორციელდება.