ევროპაში ტრანსპორტის სფეროში 6 მილიონი ადამიანია დასაქმებული. ამ სექტორში ყველაზე მაღალი დასაქმების მქონე ქვეყნები არიან საფრანგეთი, პოლონეთი და გერმანია. ამის შესახებ ინფორმაციას trm24.fr ავრცელებს.

ევროსტატის მონაცემებით, ტრანსპორტში დასაქმებული 10-დან 9 ადამიანი (89,6%) მუშაობს სახმელეთო ტრანსპორტში (საგზაო ან სარკინიგზო), 5,7% მუშაობს საჰაერო ტრანსპორტში და 4,7% წყლის ტრანსპორტით (შიდა ან საზღვაო).

ევროკავშირის ქვეყნებს შორის 2021 წელს ტრანსპორტის სექტორში დასაქმებული ადამიანების ყველაზე დიდი რაოდენობა ასეა გადანაწილებული:
– საფრანგეთი (842 ათასი, მთლიანი ევროკავშირის 13,9%).
– პოლონეთი (792 ათასი, მთლიანი ევროკავშირის 13,9%).
– გერმანია (689 ათასი, მთლიანი ევროკავშირის11,4%),
– ესპანეთი, (627 ათასი, მთლიანი ევროკავშირის 10,4%).
– იტალია (626 ათასი, მთლიანი ევროკავშირის 10,4%).

ტრანსპორტის სექტორში დასაქმების მხრივ სქესის მიხედვით, ქალების ყველაზე მაღალი წილი დაფიქსირდა მალტაში (25.2%), კვიპროსში (24.6%) და გერმანიაში (24.4%). სკალის მეორე ბოლოში ყველაზე დაბალი წილი დაფიქსირდა რუმინეთში (9.7%), ხორვატიაში (11.5%) და ბულგარეთში (12.1%).

2020 წელს ევროკავშირში შიდა სატვირთო ტრანსპორტის მხოლოდ სამ მეოთხედზე მეტი (77.4%) ტონა კილომეტრში იყო საავტომობილო. დანარჩენი ნაწილის უმეტესი ნაწილი (16,8%) განხორციელდა რკინიგზით, ხოლო მცირე ნაწილი (5,8%) შიდა წყლის გზებით. რკინიგზისა და შიდა წყლის გზების გარეშე, კვიპროსსა და მალტაში ყველა შიდა ტვირთის ტრანსპორტირება საავტომობილო გზით განხორციელდა.

ევროკავშირის სხვა წევრ ქვეყნებს შორის, შიდა ტვირთის 95%-ზე მეტი ტონა-კილომეტრში საავტომობილო ტრანსპორტით გადაიზიდა ირლანდიაში, საბერძნეთსა და ესპანეთში. საავტომობილო ტრანსპორტის ყველაზე დაბალი წილი (35.3%) დაფიქსირდა ლიეტუვაში, სადაც სატვირთო გადაზიდვების 64.7% განხორციელდა სარკინიგზო ტრანსპორტით, რაც ყველაზე მაღალი წილია წევრ ქვეყნებს შორის. შიდა სატვირთო გადაზიდვების ყველაზე დიდი წილი, რომელიც განხორციელდა შიდა წყლის ტრანსპორტით იყო 41.6%-ი ნიდერლანდებში.

2010-დან 2012 წლამდე პერიოდში ევროკავშირში საავტომობილო ტრანსპორტით განხორციელებული შიდა სატვირთო გადაზიდვების წილი შემცირების შემდეგ ტონა-კილომეტრში გაიზარდა: 2010 წლის 74,6%-დან წილი 2012 წელს 73,5%-მდე დაეცა, მაგრამ 2020 წლისთვის ის გაიზარდა და მიაღწია 77,4%-ს. მიუხედავად იმისა, რომ რკინიგზის წილი გაიზარდა 2010-2011 წლებში 18%-დან 19.2%-მდე, ის შემცირდა მომდევნო წლებში და 2020 წელს 16.8%-ს მიაღწია.

შიდა წყლების წილი 7.4% იყო 2010, 2012 და 2013 წლებში, რაც ყველაზე მაღალი დონეა 2010-2020 წლებში. 2013 წლის ამ შედარებით მაღალი დონიდან, შიდა წყალსადენის წილი ყოველწლიურად მცირდებოდა 2019 წლის გარდა. 2020 წელს ეს მაჩვენებელი 5.8% იყო.