საქართველოს აეროპორტების გაერთიანებამ ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტის პერიმეტრული ღობის განათების მოწყობის სამუშაოები დაასრულა.

აეროპორტის გარე პერიმეტრის განათება ღამის საათებში საავიაციო უშიშროების სამსახურის მიერ პატრულირების ხელშეწყობის მიზნით განხორციელდა.

სამუშაოები შპს ქსელმშენმა შეასრულა. საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების მიერ განხორციელებულმა ინვესტიციამ 812,673.03 ლარი შეადგინა.