აღმასრულებელთა დაახლოებით 70% აღიარებს, რომ მომდევნო ხუთი წლის განმავლობაში მათი კორპორაცია ხელოვნური ინტელექტის გამო ტრანსფორმაციას განიხილავს, მაგრამ ხუთიდან მხოლოდ ერთია (20%) დარწმუნებული, რომ მათი ბიზნესი მზად არის ამ ცვლილებებისთვის, ნათქვამია მოხსენებიდან „ლიდერობა ეპოქაში ხელოვნური ინტელექტის შესახებ”, რომელიც Egon Zehnder-თან პარტნიორობით გლობალურმა საკონსულტაციო კომპანია Kearney-მ წარმოადგინა.

ამავდროულად, გამოკითხულთა 73%-მა აღიარა, რომ ამგვარი ტექნოლოგიების დანერგვისთვის მზადება შეზღუდულია დროით, ადამიანებით და ფინანსებით.

იმავდროულად, გამოკითხულთა ნახევარზე მეტმა (51%) აღნიშნა, რომ უფროსი მენეჯმენტის მხრიდან ხელოვნური ინტელექტის განვითარებასთან დაკავშირებული პროცესების გაუგებრობა პრობლემას ართულებს.

კვლევის მონაწილეთა 85% მიიჩნევს AI-ს, როგორც შესაძლებლობას მათი ორგანიზაციებისთვის, ხოლო 90%-ზე მეტი მიიჩნევს AI-ს, როგორც პროფესიული ზრდის შესაძლებლობას სამუშაო პასუხისმგებლობების ფარგლებში.

ხელოვნური ინტელექტის უპირატესობების მისაღებად, კომპანიები ეძებენ ინვესტირებას ინფრასტრუქტურაში (49%), პარტნიორული ურთიერთობების დამყარებას (44%) და ნიჭიერების სპეციალისტების დაქირავებას (39%), ნათქვამია მოხსენებაში.

„მიუხედავად იმისა, რომ ხელოვნური ინტელექტის მიღების ტემპი დაჩქარდა, ლიდერებისთვის არასდროს არის გვიანი მისი მიღების მკაფიო სტრატეგიის შემუშავება. ეს საშუალებას მისცემს ორგანიზაციებს სწრაფად გაიარონ ტრანსფორმაციის ეტაპი, რათა წარმატებით განვითარდნენ და იყვნენ ერთი ნაბიჯით წინ კონკურენტებზე“, – თქვა Egon Zehnder-ის პარტნიორმა, T&C და AI-ს სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში ხელმძღვანელმა ბურკუ ბიჩაკჩიმ.