რუსულ ავიაციას “წითელი ალამის” სტატუსი მიენიჭა. ICAO-მ რუსეთში ფრენების უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ პრობლემებზე აცხადებს.
ICAO-მ რუსეთში საჰაერო ხომალდების ვარგისობაზე ზედამხედველობის კომპონენტში სტანდარტების დანერგვის ეფექტურობის შეფასება 77,4%-მდე შეამცირა. ამის ინფორმაცია ICAO-ს ვებგვერდზე განთავსებული.

„2022 წელს, ICAO-მ გამოავლინა უსაფრთხოების მთავარი პრობლემა რუსეთის იურისდიქციის ქვეშ მყოფი თვითმფრინავების სათანადო კონტროლის უნართან დაკავშირებით“, – ნათქვამია განცხადებაში.

ორგანიზაციის წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ ამ დროისთვის რუსეთი ვერ აკონტროლებს ორმაგი რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე ფრენების უსაფრთხოებას.

14 სექტემბერს ამოიწურა 90 დღიანი ვადა, რომელიც სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაციამ (ICAO) რუსეთის საჰაერო ტრანსპორტის ფედერალურ სააგენტოს მისცა ავიაკომპანიების მიერ იჯარით აღებული თვითმფრინავების ორმაგი რეგისტრაციის გამორიცხვის მიზნით. საერთაშორისო სამოქალაქო ავიაციის შესახებ ჩიკაგოს კონვენციის მე-18 მუხლის თანახმად, თვითმფრინავის რეგისტრაცია ერთზე მეტ სახელმწიფოში არ შეიძლება ჩაითვალოს ძალაში.

ICAO ამბობს, რომ ის იყენებს წითელ დროშებს სხვა ქვეყნების კოლექტიურად ინფორმირებისთვის და არა იმ სახელმწიფოების დასასჯელად ან დასამუქრებლად, რომლებიც მათ მიიღებენ. გადაწყვეტილება იმის შესახებ, თუ რა უნდა გააკეთოს ამ ინფორმაციასთან, რჩება თითოეული ცალკეული სახელმწიფოს შეხედულებისამებრ. ამჟამად ასეთი ნიშნები რუსეთის გარდა ბუტანს აქვს.