ევროპის ავიაინდუსტრია ფრენების უსაფრთხოების დონეს ზრდის, იტყობინება AeroTime. გამოცემის თანახმად, 2022 წელს, ევროპის რეგიონის 55 ქვეყანაში, თვითმფრინავებთან დაკავშირებით, რომელთა მაქსიმალური ასაფრენი წონა 5700 კგ-ზე მეტი იყო და რომლებიც რეგულარულ რეისებს ასრულებდნენ, რვა ავარია მოხდა.

ევროპის რეგიონში ავარიების მაჩვენებელმა, ICAO-ს მიხედვით, მიაღწია 1,02 მოვლენას 1 მილიონ აფრენაზე. შედარებისთვის, 2021 წელს ავარიების რაოდენობა 1 მილიონ აფრენაზე 2,35 იყო. მთლიანობაში გლობალურ ინდუსტრიაში ეს მაჩვენებელი 2022 წელს გაუარესდა – ის გაიზარდა 2.05-მდე 2021 წელს დაფიქსირებული 1.93-იდან.

გამოცემის ცნობით, ფრენის უსაფრთხოების ზრდა ერთდროულად რამდენიმე მიმართულებით პროგრესის შედეგი იყო. ფართოდ გავრცელებული ხდება ზედაპირული შეჯახების გამაფრთხილებელი სისტემების (EGPWS) და შეჯახების გაფრთხილების მოწინავე სისტემების (TAWS) გამოყენება. გარდა ამისა, ჩაშენებული დიაგნოსტიკური სისტემების გამოყენება საშუალებას გაძლევთ აკონტროლოთ ძრავის და სისტემების მდგომარეობა რეალურ დროში, რაც საშუალებას იძლევა სწრაფად დაიდენტიფიცირდეს პრობლემები და აღმოფხვრას პოტენციური ჩავარდნები.

ფრენის უსაფრთხოების დონის ამაღლებაში მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს საჰაერო ხომალდის ტექნიკური მომსახურების და შეკეთების მკაცრ პროტოკოლებს, ასევე საფრენოსნო პერსონალის მომზადებას და პერიოდულ წვრთნას

საჰაერო მოძრაობის კონტროლის ავტომატიზაცია ამცირებს საჰაერო ხომალდების შეჯახების რისკს. თანამედროვე ინსპექტირებისა და უსაფრთხოების კონტროლის სისტემების გამოყენება ზრდის თვითმფრინავის ბორტზე აკრძალული ნივთებისა და ნივთიერებების აღმოჩენის საიმედოობას.

შედეგად, ამერიკის საავტომობილო მოძრაობის უსაფრთხოების ეროვნული ადმინისტრაციის (NHTSA) და ფედერალური ავიაციის ადმინისტრაციის (FAA) მიხედვით, საჰაერო ტრანსპორტით დაღუპულთა რაოდენობა კომერციულ თვითმფრინავზე გავლილ მილზე 750-ჯერ ნაკლებია, ვიდრე მანქანაზე.