ევროკავშირის ქვეყნები მესამე ქვეყნების მოქალაქეებისთვის შენგენის ვიზების დიგიტალიზაციის პროცესს გეგმა ზომიერად უახლოვდებიან.​ სისტემა, სავარაუდოდ, 2026 წლის 1 დეკემბრისთვის ამოქმედდება.

დამტკიცებული რეგულაცია ითვალისწინებს ორ ძირითად პუნქტს: ვიზაზე განაცხადის ონლაინ რეჟიმში განაცხადის შესაძლებლობას, ასევე ამჟამად გამოყენებული ქაღალდის ვიზის სტიკერის ციფრული ვიზის ორგანზომილებიანი შტრიხკოდის სახით კრიპტოგრაფიული ხელმოწერით ჩანაცვლებას.

სავიზო პლატფორმაზე განმცხადებლებს საშუალება ექნებათ შეიყვანონ საჭირო მონაცემები, ატვირთონ დოკუმენტების ასლები და გადაიხადონ სავიზო მოსაკრებლები. განმცხადებლები ასევე მიიღებენ შეტყობინებებს მათ განაცხადთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების შესახებ.

ამასთან, ელექტრონული გახდება არა მხოლოდ შენგენის ზონის ქვეყნების ვიზები, არამედ კვიპროსის, ბულგარეთისა და რუმინეთის ვიზები.

ცვლილებები ასევე გავლენას მოახდენს ევროკავშირის ეროვნულ გრძელვადიან ვიზებზე, რომლებსაც განმცხადებლები ითხოვენ სწავლის, მკურნალობისა და ოჯახის გაერთიანებისთვის. როგორც მოკლევადიანი შენგენის ვიზების შემთხვევაში, ტურისტებს საშუალება ექნებათ მიმართონ და გადაიხადონ საკონსულო გადასახადი ონლაინ რეჟიმში, ხოლო განაცხადის მიმდინარეობის მონიტორინგი განხორციელდება სპეციალურ პლატფორმაზე. დიპლომატები პასპორტში ქაღალდის ჩანართს შტრიხკოდით ჩაანაცვლებენ.

შემოთავაზებული ინიციატივები, ერთი მხრივ, გააადვილებს შესვლის ნებართვის მოპოვებას და, მეორე მხრივ, გააძლიერებს უსაფრთხოებას შენგენის ზონაში, მაგალითად, შემცირდება შესვლის ნებართვის გაყალბების რისკი.