ევროპული კომპანიების მოგზაურობის მენეჯერები საერთაშორისო ჯავშნებზე Covid-პანდემიამდე არსებული მაჩვენებლების 60%-იან აღდგენაზე საუბრობენ. ამის შესახებ საუბარია GBTA-ს უახლესი ანგარიშში.
2023 წლისთვის ასოციაციის პირველი გამოკითხვა ასახავს ინდუსტრიის განწყობას ჯავშნებისა და ხარჯების შესახებ, ასევე ოპტიმიზმის დონეს, თანამშრომლების მოგზაურობის სურვილს და სხვა.
600 კორპორაციული კლიენტის, კონტრაქტორისა და ტურისტული ინდუსტრიის სხვა პროფესიონალების გლობალურმა გამოკითხვამ აჩვენა, რომ ევროპაში საერთაშორისო ჯავშნების ზრდა უფრო მაღალია, ვიდრე ჩრდილოეთ ამერიკის ბაზარზე, სადაც საზღვარგარეთ მოგზაურობის მაჩვენებელი 2019 წლის დონის დაახლოებით 50%-ს უბრუნდება. ევროპა ასევე უსწრებს გლობალურ საშუალო მაჩვენებელს (54%).
საპირისპირო სურათი ჩანს შიდა საქმიანი მოგზაურობის აღდგენის თვალსაზრისით: ევროპაში ეს არის მოგზაურობის 63%-ი პრე-COVID დონესთან, ჩრდილოეთ ამერიკაში 68%-მდე, ხოლო გლობალური საშუალო 67%-ი.
ბევრ ბაზარზე რეცესიის შიშის მიუხედავად, ორგანიზაციები ცდილობენ მიმდინარე წელს მეტი თანამშრომელი გაგზავნონ მივლინებებში. ისეთი სექტორები, როგორიცაა ფინანსები, დაზღვევა, პროფესიული მომსახურება და კონსულტაცია, განსაკუთრებით მიზნად ისახავენ 2023 წლისთვის გაზარდონ სამოგზაურო ხარჯები.
გარდა ამისა, მოგზაურობის მენეჯერების 78%-ი მოელის, რომ მათი თანამშრომლები წელს უფრო მეტს იმოგზაურებენ, ვიდრე ეს 2022 წელს დაფიქსირდა. საპირისპირო აზრი გამოკითხულთა მხოლოდ 7%-ს აქვს.
სერვისის მიმწოდებლები არ ფიქრობენ, რომ ეკონომიკური ვარდნა ხელს შეუშლის საქმიანი მოგზაურობის ზრდას: გამოკითხულთა 86% მიიჩნევს, რომ კორპორატიული ხარჯები 2023 წელს უფრო მაღალი იქნება, ვიდრე წარსულში.