ბულგარეთმა გადაწყვიტა დედაქალაქისთვის ციფრული ორეული შექმნას. მისი დახმარებით კი ურბანული განვითარების უფრო ეფექტური დაგეგმვა იქნება შესაძლებელი.

სოფიას 3D მოდელი გააერთიანებს მონაცემებს სითბოს, ენერგიის მოხმარების, ტრანსპორტის შესახებ, ასევე ინფორმაციას მწვანე ზონების, პარკებისა და წყლის ობიექტების რაოდენობის შესახებ. მასში გათვალისწინებული იქნება ურბანული განვითარების დაგეგმვისა და სატრანსპორტო სისტემის მოდერნიზაცია. ყველაფერი იმისთვის, რომ მოსახლეობას დისკომფორტი არ შეუქმნას და კლიმატის ცვლილების შედეგები არ გამწვავდეს.

მსგავსი პროექტები ევროპის სხვა ქალაქებშიც იქმნება. მაგალითად, ტალინი და ჰელსინკი უკვე ავითარებენ ციფრულ ორეულებს.