ევროპული კონცერნი Airbus აპირებს 2026 წელს დაიწყოს თავისი სატვირთო ფლოტის განახლება, რომელიც ახორციელებს თვითმფრინავების კომპონენტების ტრანსპორტირებას აშშ-სა და ევროპაში მდებარე წარმოების ობიექტებს შორის.

ამ მიზნით აიგება სამი სპეციალური სატვირთო გემი, რომელთაგან თითოეული იმოძრავებს ძრავით, რომელიც მუშაობს საზღვაო დიზელის საწვავის და „მწვანე“ მეთანოლის ნარევზე.

Airbus-ის მიზანია “მდგრადი საჰაერო კოსმოსური ინდუსტრიის პიონერობა უსაფრთხო და ერთიანი სამყაროსთვის”. ამ მიზნის მისაღწევად, ჯგუფს სურს გაანახევროს კომპანიის ატლანტიკური ფლოტის საწვავის მოხმარება და CO2 გამონაბოლქვი 2030 წლისთვის 2023 წლის დონესთან შედარებით, შემდეგ კი მიაღწიოს კიდევ უფრო დიდ შემცირებას მომდევნო ათწლეულის განმავლობაში.

ფლოტის განახლება ასევე დაეხმარება Airbus-ს მიაღწიოს დასახულ მიზანს, 2026 წლისთვის გაზარდოს A320 ოჯახის წარმოება თვეში 75 თვითმფრინავამდე. ყოველ ახალ ტრანსატლანტიკურ გემს შეეძლება გადაიტანოს სამოცდაათი 40 ფუტიანი კონტეინერი და ექვსი პატარა ფუზელაჟის მქონე თვითმფრინავის კომპონენტი – ფრთები, ფიუზელაჟი, ლიფტები და ვერტიკალური სტაბილიზატორები. ამჟამინდელი გემები მხოლოდ სამ ან ოთხ კომპლექტს ატარებენ.

Airbus-ისთვის გემების მშენებლობას და შემდეგ მფლობელობასა და ექსპლუატაციას Louis Dreyfus Armateurs ახორციელებს.