ონლაინ პლატფორმა Airbnb-ი წლიდან წლამდე უფრო და უფრო პოპულარული ხდება. Airbnb-ის სერვისებით მსოფლიოში ბევრი ადამიანი სარგებლობს.

სერვისის წარმომადგენლებმა კლიენტთა მოთხოვნის საფუძველზე ყველაზე მოდური ტურისტული მიმართულებების რეიტინგი შეადგინეს, რომელიც არსებული ჯავშნების საფუძველზე 1-ელი ივნისიდან 2 სექტემბრამდე პერიოდს მოიცავს.

1. ვალანსი, საფრანგეთი;
2. ჩანშა, ჩინეთი;
3. მაცუდო, იაპონია;
4. უხან, ჩინეთი;
5. პუერტო-რიკო;
6. იოსი, სამხრეთ კორეა;
7. ბრეგ კრიკ, კანადა;17