2023 წელს ტურისტული ბიზნესისთვის ყველაზე დიდი საფრთხე მთელ მსოფლიოში ცხოვრების დონის გაძვირება იქნება. ამას შესახებ საუბარია WTM London-ის კვლევაში.

პროფესიონალებს მოგზაურობის სფეროში დაუსვეს ერთი შეკითხვა: „ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან 2023 წელს თქვენს ბიზნესზე რომელი უფრო უარყოფითად იმოქმედებ?“ და თითქმის ნახევარმა (44,8%) სწორედ ასეთი პასუხი დააფიქსირა.

ბენზინზე ფასი  გამოკითხულთა 13,4%-მა დასახელდა. ენერგიის ტარიფები აწუხებს ყოველ მეათე რესპონდენტს (9.6%).

ამრიგად, ამ პასუხებმა – ცხოვრების ღირებულებამ, ბენზინის ფასმა და ენერგიამ – მიიღო ხმების ორ მესამედზე მეტი (67,8%).

უკრაინაში კონფლიქტი აწუხებს გამოკითხულთა 11,9%-ს, Covid-19-ის შემთხვევების ზრდა, პასუხი 5,4%-ია. სხვა პასუხები მოიცავს აეროპორტის ქაოსს (4.2%), კლიმატის ცვლილებას (2.3%), Brexit-ს (1.9%) და საზღვრის კონტროლის გაზრდას (1.1%).