ინსტიტუციონალური შესაძლებლობების განვითარებისორგანიზაციულიდა ფუნქციური მოწყობის შესახებ გამოცდილების გაზიარების მიზნით,საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტომ საქართველოს თავდაცვისსამინისტროს წარმომადგენლებს უმასპინძლა.

როგორც შეხვედრაზე აღინიშნასააგენტოს სტრუქტურული მოდელითდაინტერესება თავდაცვის სისტემაში ანალოგიური ორგანოს შექმნისინიციატივამ განაპირობარომელიც სახელმწიფო ავიაციის საქმიანობისრეგულირებას და ზედამხედველობას განახორციელებსსამინისტროსძირითად ინტერესს სააერნაონსო მომსახურებისაეროდრომებისა დააეროპორტების ზედამხედველობისპერსონალის ლიცენზირებისსაჰაეროხომალდების საფრენად ვარგისობისა და რეგისტრაციის მიმართულებებიწარმოადგენდააღნიშნულის ირგვლივსააგენტოს ხელმძღვანელმა პირებმადა შესაბამისმა დეპარტამენტებმა წარმოადგინეს დეტალური ინფორმაციასააგენტოში არსებული ძირითადი პროცესების და ეფექტური სისტემისფუნქციონირების შესახებ.

შეხვედრის ფარგლებშიმხარეებმა ასევე ისაუბრეს სამოქალაქო დასახელმწიფო დანიშნულების (სამხედროავიაციის ისეთ გადამკვეთსაკითხებზე და გამოწვევებზეროგორიცაა სამოქალაქო და სახელმწიფოავიაციის აქტივობების ზრდა და ამ ფონზე საჰაერო სივრცის მოქნილისარგებლობის შესახებ ახალი რეგულაციების ამოქმედებასახელმწიფოდანიშნულების აეროდრომების სამოქალაქო ავიაციის მიზნებისათვისგამოყენებასაავიაციო ძებნაშველის ოპერაციებიევროპულ/ევროატლანტიკურ სისტემებში ინტეგრაცია და .. გამოითქვა ორმხირივი თანამშრომლობის გაღრმავების მზადყოფნა გამოცდილების გაზიარებისა და საერთაშორისო ვალდებულებებით გათვალისწინებული რეგულაციების დანერგვის კუთხით.