საქმიანი მოგზაურების 60%-ზე მეტს სჯერა, რომ მათ დამსაქმებლებს შეუძლიათ მეტი გააკეთონ მოგზაურობის დროს მათი უსაფრთხოების შესანარჩუნებლად, ნათქვამია Opinium-ის კვლევაში, რომელიც World Travel Protection-ის დაკვეთით ჩატარდა. გამოკითხვაში 500-მა ბრიტანელმა მიიღო მონაწილეობა.

გამოკითხულთა მხოლოდ 22%-მა აღნიშნა, რომ მიეწოდება სრული ინფორმაცია დანიშნულების ადგილის შესახებ.

„სამყარო შეიცვალა პანდემიის შემდეგ და ახლა უფრო, ვიდრე ოდესმე, მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ რისკები და სიახლეები სხვადასხვა ქვეყანაში. თუ თქვენს კომპანიას ჰყავს მოგზაურობის რისკის მართვის პარტნიორი, ისინი ინფორმაციის ღირებული წყაროა, რომელიც თანამშრომლებს მოგზაურობისთვის მომზადებაში დაეხმარება“, – ამბობს კეიტ ფიცპატრიკი, World Travel Protection უსაფრთხოების რეგიონალური დირექტორი.
გამოკითხვამ აჩვენა, რომ დასაქმებულთა მხოლოდ 23%-ს აქვს ნომერი მოგზაურობისას ფორსმაჟორული შემთხვევების შემთხვევაში, 22%-ს რეგულარულად აცნობს საზოგადოებას თავს მოგზაურობისას. ამავდროულად, 63%-ს სურს, რომ კომპანია უფრო ხშირად დაინტერესდეს მათ შესახებ.

საინტერესოა, რომ რესპონდენტთა 67%-ი მზადაა შეცვალოს დამსაქმებელი, თუ თვლის, რომ მათი უსაფრთხოება მივლინებაში არ არის კომპანიის პრიორიტეტი.

გამოკითხვის მონაწილეთა ნახევარმა აღნიშნა, რომ მათი ორგანიზაციები მივლინებებში სარგებლობენ რისკის მართვის კომპანიების მომსახურებით. ამავდროულად, გამოკითხულთა 18%-მა დაამატა, რომ იყენებს აპლიკაციას მოგზაურობის დროს რისკების თვალყურის დევნებისთვის, მაგალითად, დანიშნულების ადგილზე არსებული სიტუაციის შესახებ გაფრთხილებით და სასწრაფო დახმარების გამოძახების შესაძლებლობით.