საფრანგეთმა ევროპის მასშტაბით საავიაციო სერვისების გასაუმჯობესებლად ახალი კანონი მიიღო. ავია დისპეტჩერების ხშირი გაფიცვები გავლენას ახდენს არა მხოლოდ შიდა ფრენებზე, არამედ საერთაშორისო ფრენებზეც, რომლებიც მხოლოდ საფრანგეთის საჰაერო სივრცეს კვეთენ. ახალმა კანონმა უნდა შეამსუბუქოს გაფიცვის გავლენა მგზავრებზე.

ახალი კანონის ძალაში შესვლამდე, პროფკავშირებს მოეთხოვებოდათ წინასწარ ეცნობებინათ გაფიცვის შესახებ, მაგრამ ცალკეულ საჰაერო კონტროლერებს, რომლებიც აპირებდნენ გაფიცვას, არ მოეთხოვებოდათ ამის შესახებ ზემდგომებისთვის ეცნობებინათ.

ახალი კანონის თანახმად, რომელიც ეროვნულმა ასამბლეამ ოთხშაბათს დაამტკიცა, ავია დისპეტჩერებმა, რომლებიც აპირებენ გაფიცვას, უნდა აცნობონ თავიანთ უფროსებს მინიმუმ 48 საათით ადრე. ეს პერიოდი დამსაქმებლებს აძლევს დროს, რომ შექმნან დროებითი სამუშაო გრაფიკი ხელმისაწვდომი თანამშრომლების რაოდენობის მიხედვით. ეს წესი უკვე ვრცელდება ეროვნული რკინიგზის (SNCF) და პარიზის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ოპერატორის (RATP) თანამშრომლებზე.

ის ასევე საშუალებას აძლევს საფრანგეთის სამოქალაქო ავიაციის ორგანოს (DGAC), რომელიც განსაზღვრავს რამდენი ავიაკომპანიის ფრენა უნდა გაუქმდეს გაფიცვის დროს, მართოს სიტუაცია უფრო ეფექტურად და მინიმუმამდე დაიყვანოს ფრენების გაუქმება.