მსხვილი ძვირადღირებული სასტუმროების ქსელების ტოპ მენეჯერების უმეტესობა დარწმუნებულია, რომ მათი შემოსავალი 2023 წელს გაიზრდება წინა წელთან შედარებით. თუმცა, სასტუმროებს აწუხებთ ხარჯების ზრდა, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ძვირადღირებული სასტუმროს საკუთრების მომგებიანობასთან დაკავშირებული პრობლემები. ამის შესახებ ნათქვამია შპს Communications Specialist-ის დაკვეთით ჩატარებულ კვლევაში.

ანგარიშის მიხედვით, ძვირადღირებული სასტუმროების აღმასრულებლების ნახევარი ელოდება მოგების ზრდას 10%-დან 30%-მდე, ხოლო 12% მიზნად ისახავს შემოსავლის 30%-დან 50%-მდე მატებას. დაახლოებით 16% ელოდება შემოსავლის მინიმუმ 50%-ით ზრდას. ამავდროულად, გამოკითხულთა დაახლოებით 8% ნაკლებად ოპტიმისტურია: მათი აზრით, 2022 წელთან შედარებით მოგება შეიძლება 10%-მდე გაიზარდოს.

უპირველეს ყოვლისა, სასტუმროების ოპტიმიზმი ეფუძნება 2023 წელს განსახლების ობიექტების უფრო მაღალი დატვირთულობის მოლოდინს შარშანდელთან შედარებით. ასეთი რესპონდენტები შთამბეჭდავი უმრავლესობაა – 90%. მთლიანობაში, ბაზრის ანალიზი აჩვენებს, რომ კვლევის თანახმად, 78% არის განწყობილია „დაკავების მაჩვენებლების გაზრდისთვის“, ხოლო 20% „მნიშვნელოვანი ზრდისთვის“.

საინტერესოა, რომ სასტუმროების ხელმძღვანელების 70%-მა მიუთითა მდიდრების მზარდ რაოდენობაზე, რომლებიც მუდმივ ითხოვენ ლუქს სასტუმროების მომსახურებას. გარდა ამისა, გამოკითხულთა 57%-მა აღნიშნა, რომ პანდემიის შემდეგ ადამიანებმა შვებულებაში მეტის დახარჯვა დაიწყეს. ხოლო გამოკითხულთა მეოთხედზე მეტმა ისაუბრა ძვირადღირებულ სასტუმროებში მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებაზე.

გარდა ამისა, ანგარიშმა აჩვენა, რომ ძვირადღირებული სასტუმროების უმაღლესი მენეჯმენტი შეშფოთებულია მათი მოვლა-პატრონობის მზარდი ხარჯებით. ასე რომ, მენეჯერების თითქმის მეოთხედი ელოდება ხარჯების მინიმუმ 30%-იან ზრდას 2022 წელთან შედარებით და ამან, თავის მხრივ, შესაძლოა პრობლემები შეუქმნას მათთვის მინდობილი ობიექტების მომგებიანობასა და ოპერატიულ ეფექტურობას, ამბობენ შპს Communications Specialist-ის ექსპერტები.