იტალიამ digital nomads-სთვუს საბოლოოდ ვიზები შემოიღო. პროგრამა 2022 წლიდანაა შემუშავებული.

ვიზის მისაღებად საბუთების წარდგენა უკვე შესაძლებელია. აუცილებლად – ქვეყნის საელჩოების მეშვეობით. სასტარტო ნაკრები – პასპორტი, დისტანციური მუშაობის დამადასტურებელი საბუთი, კარგი ქცევისა და შემოსავლის სერთიფიკატი (აუცილებლად უნდა მიიღოთ თვეში მინიმუმ 2300 ევრო), ჯანმრთელობის დაზღვევა, ქირავნობის ხელშეკრულება იტალიაში. გარდა ამისა, გამგზავრებამდე დაგჭირდებათ საგადასახადო ექსპერტთან კონსულტაცია (დიახ, გადასახადების გადახდაც მოგიწევთ იტალიაში).

ვიზა საშუალებას მოგცემთ სწრაფად მიიღოთ ბინადრობის ნებართვა. თქვენ უნდა მიმართოთ მას იტალიაში ჩასვლიდან ერთი კვირის განმავლობაში. იგი გაიცემა ერთი წლითაც (მაგრამ შეიძლება გაგრძელდეს).