მაღალი ინფლაციისა და მზარდი საპროცენტო განაკვეთების გამო სავალო კრიზისმა გაანადგურა სამუშაოს მაძიებელთა იმედები განვითარებად ქვეყნებში, განაცხადა შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციამ (ILO).

ექსპერტები ამბობენ, რომ მაღალშემოსავლიან ქვეყნებში სამუშაოს მსურველთა მხოლოდ 8,2% რჩება უმუშევარი, დაბალშემოსავლიან ქვეყნებში ეს რიცხვი 21%-მდე იზრდება, რაც ყოველი მეხუთედან ერთია.

2023 წელს, მოსალოდნელია, რომ გლობალური უმუშევრობა დაეცემა პანდემიამდელ დონეს ქვემოთ, პროგნოზირებული მაჩვენებელი ამ მიმართულებით 5.3%-ა, რაც 191 მილიონი ადამიანის ეკვივალენტურია, თქვა ILO-ს გენერალური დირექტორის თანაშემწემ დასაქმებისა და სოციალური დაცვის საკითხებში მია სეპომ.

თუმცა, დაბალშემოსავლიან ქვეყნებში, განსაკუთრებით აფრიკასა და არაბულ რეგიონში, ნაკლებად სავარაუდოა, რომ მაჩვენებლის მნიშვნელოვანი შემცირება უახლოეს მომავალში მოსალოდნელია.

გლობალური სამუშაო უფსკრული, სავარაუდოდ, 453 მილიონამდე გაიზრდება, სადაც ქალები კი 1,5-ჯერ მეტია ვიდრე მამაკაცები.