ევროპარლამენტმა (EP) დაამტკიცა ახალი კანონმდებლობა, რომელიც მიზნად ისახავს გაზარდოს ეკოლოგიურად სუფთა საწვავის გამოყენება, როგორიცაა მოწინავე ბიოსაწვავი ან წყალბადი საავიაციო სექტორში. ავიაციის ახალი წესები – RefuelEU – ოთხშაბათს სტრასბურგში ევროპარლამენტის პლენარულ სხდომაზე დამტკიცდა 518 ხმით, 97 წინააღმდეგ და რვამ თავი შეიკავა.

“ეს არის უზარმაზარი ნაბიჯი ავიაციის დეკარბონიზაციისკენ. ახლა დროა ევროკავშირის მთავრობებმა აღასრულონ ახალი წესები და მხარი დაუჭირონ ინდუსტრიას, რათა უზრუნველყონ სუფთა საავიაციო საწვავის ხარჯთეფექტური დანერგვა ევროპაში, ასევე მიაღწიონ ევროკავშირის კლიმატის მიზნებს”, – განაცხადა ევროპარლამენტარმა ხოსე რამონ ბაუსა დიასიმ.

ასევე, ევროპარლამენტარებმა დაადგინეს თვითმფრინავის სუფთა საწვავის დანერგვის ამბიციური ვადები, რაც ევროკავშირის აეროპორტებსა და მომწოდებლებს ავალდებულებს, რომ 2025 წლიდან თვითმფრინავის საწვავის მინიმუმ 2% მწვანე უნდა იყოს.

უფრო მეტიც, ეს წილი ყოველ ხუთ წელიწადში ერთხელ უნდა გაიზარდოს: 6% – 2030 წელს, 20% – 2035 წელს, 34% – 2040 წელს, 42% – 2045 წელს და 70% – 2050 წელს.

გარდა ამისა, საწვავის ნარევის გარკვეული წილი (1.2% 2030 წელს, 2% 2032 წელს, 5% 2035 წელს, თანდათან მიაღწევს 35% 2050 წლისთვის) უნდა შედგებოდეს სინთეზური საწვავისგან, როგორიცაა E-ნავთობი, ან “ელექტრონული ნავთი”.

ევროპარლამენტში განმარტეს თუ რომელი საწვავი ითვლება “მწვანედ”. საავიაციო საწვავის ახალი წესების თანახმად, „ტერმინი „მწვანე საავიაციო საწვავი“ მოიცავს სინთეზურ საწვავს, ზოგიერთ ბიოსაწვავს, რომელიც წარმოიქმნება სასოფლო-სამეურნეო ან სატყეო ნარჩენებისგან, წყალმცენარეები, ბიოლოგიური ნარჩენები, გამოყენებული სამზარეულოს ზეთები ან ცხოველური ცხიმები“.

რეციკლირებული საავიაციო საწვავი, რომელიც დამზადებულია გამონაბოლქვი აირებისა და პლასტმასის ნარჩენებისგან, ასევე ითვლება მწვანედ.

ევროპარლამენტარებმა დარწმუნდნენ, რომ საკვების, საკვების, პალმის და სოიოს მასალებისგან მიღებული საწვავი არ იქნება კლასიფიცირებული, როგორც “მწვანე”, რადგან ისინი არ აკმაყოფილებენ მდგრადი განვითარების კრიტერიუმებს.

ევროპარლამენტარები ირწმუნებიან, რომ პალმის და სოიოს მასალებისგან მიღებული საწვავი არ იქნება კლასიფიცირებული, როგორც “მწვანე”, რადგან ისინი არ აკმაყოფილებენ მდგრადი განვითარების კრიტერიუმებს.

პარლამენტარები თავიანთ განსაკუთრებულ დამსახურებად მიიჩნევენ, რომ მათ „შეძლეს „განახლებადი“ წყალბადის ჩართვა საწვავის ნარევში მდგრადი განვითარებისთვის – პერსპექტიული ტექნოლოგია, რომელსაც შეუძლია თანდათანობით შეუწყოს ხელი საჰაერო ტრანსპორტის დეკარბონიზაციას“.

RefuelEU საავიაციო წესები არის Fit for 55 პაკეტის ნაწილი, ევროკავშირის გეგმა, 2030 წლისთვის 1990 წელთან შედარებით შეამციროს სათბური აირების ემისიები მინიმუმ 55%-ით.

ევროკავშირის საბჭოს მიერ კანონის დამტკიცების შემდეგ, ახალი წესები 2024 წლის 1 იანვრიდან, ხოლო ზოგიერთი დებულება 2025 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედდება.