გერმანიის მთავარი სარკინიგზო ოპერატორი Deutsche Bahn AG (შემოკლებით DB) Star Alliance-ის პირველი წევრია, რომელიც ავიაკომპანია არ არის. რკინიგზის კონცერნი ალიანსის ინტერმოდალური პარტნიორი გახდა.

Deutsche Bahn-ის Star Alliance-ში გაწევრიანების საბოლოო მიზანია Star Alliance-ის ყველა ავიაკომპანიასთან დაჯავშნის პროცესის გაფართოება. ეს მომხმარებელს საშუალებას მისცემს შეიძინოს ერთი კომბინირებული ავია და მატარებლის ბილეთი ადგილების დაჯავშნით, შეუფერხებლად რეგისტრაციისა და ბარგის დამუშავების გზით.

DB-ის წევრობა Star Alliance-ში ამოქმედდება 2022 წლის 1 აგვისტოდან. ალიანსის განვითარების ახალი მოდელი მიზნად ისახავს სამომავლოდ საჰაერო მოგზაურობის დაკავშირებას მატარებლებთან, ავტობუსებთან, ბორანებთან და ტრანსპორტის სხვა რეჟიმებთან.