მგზავრობის ხარჯების შემცირება და აეროპორტის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება ევროპელი ბიზნეს ლიდერების ორი მთავარი პრიორიტეტია, როდესაც საქმე ეხება საჰაერო მოგზაურობას. იმავდროულად, საჰაერო ტრანსპორტის საერთაშორისო ასოციაციის (IATA) კვლევის მიხედვით, დეკარბონიზაცია მათთვის მნიშვნელობით მხოლოდ მეხუთე ადგილზეა. ამის შესახებ ელექტრონული ჟურნალი Buying Business Travel წერს.

ევროპის მასშტაბით IATA-ს მიერ ინდუსტრიის 500 ლიდერის გამოკითხვის შედეგად ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ გამოკითხულთა 61%-ი დაფრინავს გლობალური კავშირისთვის, ხოლო დანარჩენი 39% ირჩევს მოკლე მანძილზე მოგზაურობას.

ასევე გამოკითხვაში, კორპორატიული აღმასრულებლების დაახლოებით ორმა მეხუთედმა (42%) განაცხადა, რომ ხარჯების შემცირება მათი ნომერ პირველი პრიორიტეტია, რასაც მოჰყვება აეროპორტების მოდერნიზაცია (37%), ჰაბებსა და საზოგადოებრივ ტრანსპორტს შორის კავშირის გაუმჯობესება (35%), შეფერხებების შემცირება (35%) და დეკარბონიზაცია (33%).

ბიზნეს ლიდერებმა ასევე დაასახელეს აეროპორტის გლობალური კავშირის მნიშვნელობა: 89%-ი ამბობს, რომ ეს ჰაბებს “კონკურენტულ უპირატესობას” ანიჭებს და 82%-ი კი ამბობს, რომ მათი ბიზნესი საჰაერო ტრანსპორტით გლობალურ მიწოდების ქსელებზე წვდომის გარეშე ვერ იარსებებს.

აღმასრულებელი დირექტორების ნახევარზე მეტმა (55%) განაცხადა, რომ მათი ოფისები “განგებ განლაგებულია” მთავარ ცენტრთან ერთი საათის სავალზე.

„მესიჯი ნათელია და ცალსახა: საჰაერო ტრანსპორტი გადამწყვეტია კომპანიის ბიზნესის წარმატებისთვის“, – თქვა IATA-ს აღმასრულებელმა დირექტორმა უილი უოლშმა.

„ეკონომიკური და გეოპოლიტიკური გამოწვევების ფონზე, კორპორაციები მხარს უჭერენ პოლიტიკას, რომელიც აძლიერებს ეფექტურ კავშირებს როგორც კონტინენტის შიგნით, ასევე ევროპის გლობალურ სავაჭრო პარტნიორებთან“.

მდგრადობის თვალსაზრისით, ევროპელი ბიზნეს ლიდერების 86%-მა განაცხადა, რომ მათ იციან საავიაციო ინდუსტრიის ამბიცია, მიაღწიონ ნულოვანი CO2-ის ემისიას 2050 წლისთვის.

ბიზნესის მმართველებს შორის ყველაზე ნაკლებად პოპულარული პასუხები იყო ნახშირბადის ემისიები, ფრენების შემცირება და რკინიგზის წახალისება, როგორც საჰაერო მოგზაურობის ალტერნატივა.