აბუ დაბიმ გამოაცხადა, რომ შეამცირებს ან ზოგიერთ შემთხვევაში გააუქმებს ტურისტულ გადასახადებს სასტუმროებსა და სასტუმროს რესტორნებში.

ქალაქის კულტურისა და ტურიზმის დეპარტამენტი დარწმუნებულია, რომ ეს ხელს შეუწყობს სტუმართმოყვარეობის სექტორის შემდგომ ზრდას, ასევე აამაღლებს მეტროპოლიის, როგორც წამყვანი მსოფლიო ტურისტული ცენტრის სტატუსს.

ცვლილებები ძალაში 2023 წლის 1 სექტემბრიდან უნდა შევიდეს.

ცვლილებები მოიცავს:

– სასტუმროს სტუმრებისთვის დაწესებული ტურისტული გადასახადის 6%-დან 4%-მდე შემცირება;

– გაუქმება თით ღამეზე დაწესებული 15 დირხამიანი მუნიციპალური გადასახადი.

– სასტუმროების რესტორნებიდან ტურისტული გადასახადის 6%-იანი და მუნიციპალური გადასახადის 4%-იანი გაუქმება.

კლიენტზე გაცემული ინვოისის ღირებულებაზე მუნიციპალური გადასახადი 4%-ის ოდენობით დარჩება.