1-ლი იანვრიდან, ძალაში შედის საკანონმდებლო ცვლილება, რომლის თანახმადაც, შენგენის რეგულაციით გათვალისწინებული დოკუმენტაცია დამატებით საქართველოს სასაზღვრო გამტარ პუნქტზეც შემოწმდება.

საქართველოს მოქალაქეს შეიძლება უარი ეთქვას საქართველოს საზღვრის გადაკვეთაზე თუ მას ეკრძალება ევროკავშირის/შენგენის ზონის რომელიმე ქვეყანაში შესვლა ან ვერ წარადგენს კანონით გათვალიწინებულ საბუთებს.  

ხშირად დასმული კითხვები საკანონმდებლო ცვლილებასთან დაკავშირებით

უვიზოდ გამგზავრება შესაძლებელია ევროკავშირის/შენგენის ზონის წევრ შემდეგ სახელმწიფოებში:

ავსტრია, ბელგია, გერმანია, დანია, ესპანეთი, ესტონეთი, იტალია, ლატვია, ლიეტუვა, ლუქსემბურგი, მალტა, ნიდერლანდები, პოლონეთი, პორტუგალია, საბერძნეთი, საფრანგეთი, სლოვაკეთი, სლოვენია, უნგრეთი, ფინეთი, ჩეხეთი, ისლანდია, ლიხტენშტაინი, ნორვეგია, შვედეთი, შვეიცარია, ბულგარეთი, ხორვატია, კვიპროსი და  რუმინეთი.

ნებისმიერი ასეთი ვიზიტის ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს 90 დღეს ნებისმიერ 180 დღიან პერიოდში

საქართველოს მოქალაქეები ვალდებულნი არიან დაიცვან:

  • ადგილსამყოფელ ქვეყანაში შესვლის წესები;
  • უვიზო მიმოსვლით დადგენილი 90 დღიანი ვადით სარგებლობის პირობები;
  • ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობა (საავტომობილო მოძრაობის წესები, საზოგადოებრივი წესრიგი და ა.შ.)

90 დღიანი ყოფნის ვადის გადაცილების შემთხვევაში, ევროკავშირის/შენგენის ქვეყნის ტერიტორიაზე ყოფნა ჩაითვლება არალეგალურად. ასეთი პირი შესაძლოა გაძევებულ იქნას ქვეყნიდან და აეკრძალოს ევროკავშირის/შენგენის წევრი ქვეყნის ტერიტორიაზე შესვლა 5 წლამდე ვადით. ამასთან ერთად, შესაძლოა, დაეკისროს ჯარიმა 3.000 ევრომდე ოდენობით.

ნებადართული ყოფნის პერიოდში სხვა სამართალდარღვევის ჩადენის შემთხვევაში, საქართველოს მოქალაქეს დაეკისრება შესაბამისი პასუხისმგებლობა ადგილსამყოფელი ქვეყნის კანონმდებლობის თანახმად, რის შემდეგაც გაძევებულ იქნება ქვეყნიდან და შესაძლოა აეკრძალოს ევროკავშირის/შენგენის წევრი ქვეყნის ტერიტორიაზე შესვლა 5 წლამდე ვადით.

უვიზოდ გამგზავრება შესაძლებელია შემდეგი მიზნებით:

  • ტურისტული მოგზაურობა;
  • ოჯახის წევრების/ნათესავების/ახლობლების მონახულება;
  • საქმიანი შეხვედრების, მოლაპარაკებების გამართვა;
  • საერთაშორისო სემინარებში, კონფერენციებში, სიმპოზიუმებსა და გამოფენებში მონაწილეობა;
  • მოკლევადიანი სასწავლო კურსებსა და ტრენინგებში, გაცვლით სასწავლო/სტაჟირების პროგრამებში მონაწილეობა;
  • სამედიცინო სერვისებით სარგებლობა – მოკლევადიანი სამკურნალო კურსი/ოპერაცია;

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ პანდემიის პირობებში დაწესებულია დამატებითი შეზღუდვები, დეტალური ინფორმაცია იხილეთ შემდეგ ბმულზე: https://www.geoconsul.gov.ge/ka/newsFeed/nId/185  

დეტალურ ინფორმაციას ევროკავშირის/შენგენის წევრ კონკრეტულ ქვეყანაში  გამგზავრებასთან დაკავშირებით, გთხოვთ, გაეცნოთ შესაბამის ბმულზე:

 ავსტრიის რესპუბლიკა

 ბელგიის სამეფო

 ბულგარეთის რესპუბლიკა

 გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა

 დანიის სამეფო

 ესპანეთის სამეფო

  ესტონეთის რესპუბლიკა

  ისლანდიის რესპუბლიკა

 იტალიის რესპუბლიკა

 კვიპროსის რესპუბლიკა

 ლატვიის რესპუბლიკა

 ლიეტუვას რესპუბლიკა

 ლიხტენშტაინი

 ლუქსემბურგის დიდი საჰერცოგო

 ნიდერლანდების სამეფო

 ნორვეგიის სამეფო

 მალტას რესპუბლიკა

 პოლონეთის რესპუბლიკა

 პორტუგალიის რესპუბლიკა

 რუმინეთი

 საბერძნეთის რესპუბლიკა

 საფრანგეთის რესპუბლიკა

 სლოვაკეთის რესპუბლიკა

 სლოვენიის რესპუბლიკა

 უნგრეთი

 ფინეთის რესპუბლიკა

 შვედეთის სამეფო

 შვეიცარიის კონფედერაცია

 ჩეხეთის რესპუბლიკა

 ხორვატიის რესპუბლიკა