უკრაინული ავიაკომპანია SkyUp Airlines-ის მსოფლიოს უსაფრთხოების სისტემაში დარეგისტრირდა. SkyUp-ის რეგისტრაცია IOSA-ში აქტიურია 2025 წლის 15 დეკემბრამდე.

SkyUp Airlines-ი გახდა მეორე უკრაინული ავიაკომპანია FlyUIA-ს შემდეგ, რომელმაც უსაფრთხოების საერთაშორისო აუდიტი წარმატებით გაიარა. რეესტრის მიხედვით, FlyUIA-ს რეგისტრაცია 2023 წლის 17 ივნისს შეჩერდა. ხოლო 2023 წლის 2 ნოემბერს კიევის ეკონომიკურმა სასამართლომ გაკოტრების პროცესი კომპანიისთვის, რომელიც იყო უკრაინის უმსხვილესი ავიაკომპანია.

IOSA-ს სასერტიფიკაციო აუდიტი არის საერთაშორისოდ აღიარებული სისტემა ავიაკომპანიის ოპერატიული მართვისა და კონტროლის სისტემების შესაფასებლად. ავიაკომპანიების შეფასება ხდება ორ წელიწადში ერთხელ.

რეგისტრაცია IOSA სერტიფიცირებისა და აუდიტისთვის არჩევითია. მცირე რეგიონალური ავიაკომპანიები, როგორც წესი, არ ატარებენ IOSA მხოლოდ აუდიტის ჩატარებისა და საჭირო ცვლილებების განხორციელების ხარჯების გამო.

IOSA-ს სერტიფიცირებული ავიაკომპანია შეესაბამება ავიაციის უსაფრთხოების მარეგულირებელ ყველაზე მკაცრ წესებს და პრაქტიკას. სტატისტიკის მიხედვით, IOSA-ს მიერ სერტიფიცირებულ ავიაკომპანიებს აქვთ სამჯერ დაბალი ავარიის მაჩვენებელი, ვიდრე ავიაკომპანიებს, რომლებიც არ შედიან IOSA-ს რეესტრში.