საქართველოს უცხოელი ვიზიტორები დასვენება, გართობისა და რეკრეაციის მიზნით სტუმრობენ.

საქსტატის მონაცემებით,2023 წლის მესამე კვარტალში უცხოელი ვიზიტორების ყველაზე მეტი ვიზიტი, 58.9% სწორედ ამ მიზნით ეწვია საქართველოს. მეორე ადგილზე მეგობრებისა და ნათესავების მონახულებაა, მესამე პოზიციაზე კი საქართველოში სტუმრობის მიზანი ტრანზიტია.

2023 წლის III კვარტალში საერთაშორისო ვიზიტორების რაოდენობამ 2 მილიონს მიაღწია, ეს 22.5%-ით აღემატება წინა წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელს.

საერთაშორისო ვიზიტორების მიერ განხორციელდა 1.7 მილიონი ტურისტული ტიპის ვიზიტი, რაც 15.4 პროცენტით მეტია წინა წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელზე.

საერთაშორისო ვიზიტორების 74.5% მხოლოდ ტურისტები იყვნენ. მხოლოდ ექსკურსანტების წილმა 21.8% შეადგინა, ხოლო ვიზიტორების 3.7% იყო როგორც ტურისტი, ასევე ექსკურსანტი.