ხელოვნური ინტელექტის (AI) კიდევ უფრო განვითარება სავარაუდოდ გაზრდის და არა შეამცირებს სამუშაო ადგილების რაოდენობას. ხელოვნური ინტელექტი ხელს უწყობს ზოგიერთი ამოცანის ავტომატიზაციას, მაგრამ ვერ მოახერხებს  ადამიანის მთლიანად ჩანაცვლებას. ამის შესახებ ნათქვამია შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის (ILO) კვლევაში. ექსპერტები ცდილობდნენ წარმოედგინათ გლობალური პერსპექტივა გენერაციული ხელოვნური ინტელექტის გავლენის შესახებ სხვადასხვა პროფესიაზე.

ანგარიშის მიხედვით, ისეთი პროფესიონალებისთვის, როგორიცაა მენეჯერები ან ტექნიკური სერვისები, თანამდებობიდან გათავისუფლების რისკი მინიმალურია. მათ მიერ შესრულებული დავალებების მხოლოდ მცირე ნაწილი იყო დუბლირების რისკის ქვეშ. მაგრამ სასულიერო სამუშაოზე ყველაზე მეტად ტექნოლოგია ახდენს გავლენას.

„შესაძლოა, ხელოვნური ინტელექტის ყველაზე მნიშვნელოვანი გავლენა სამუშაოებზე იქნება შესრულებული დავალებების მოცულობის გაზრდა – მათი ავტომატიზაცია სხვა მოვალეობებისთვის დროს დატოვებს. ჩვენ არ ვსაუბრობთ შრომის სრულ ავტომატიზაციაზე, ”- წერენ კვლევის ავტორები.

კვლევამ ასევე დააფიქსირა განსხვავებები გენერაციული ხელოვნური ინტელექტის გავლენის მხრივ განვითარების სხვადასხვა დონის ქვეყნებზე. ამრიგად, უფრო განვითარებულ ქვეყნებში, დასაქმებულთა მთლიანი რაოდენობის 5,5%-ს პოტენციურად ემუქრება ხელოვნური ინტელექტის ჩანაცვლების რისკი, ხოლო დაბალი შემოსავლის მქონე ქვეყნებში ასეთი შემცირება მუშათა მხოლოდ 0,4%-ს ემუქრება.

სხვათა შორის, შსო-ს ანგარიში გამოქვეყნდა Chat Generative Pre-trained Transformer-ის (ChatGTP) შესახებ დისკუსიების ფონზე. მის უპირატესობებსა და ნაკლოვანებებზე საუბარი გაშვების დღიდან დაიწყო – გასული წლის ნოემბრიდან. კომპანიები და ფართო საზოგადოება ამ ჩატბოტს იყენებს სამუშაო ნაკადების მართვისთვის, მოთხოვნებზე სწრაფად რეაგირებისთვის, კოდირების, ტექსტების დასაწერად, შვებულების დაგეგმვისა და სოციალური მედიის პერსონალიზებული კონტენტის შესაქმნელად.