ევროკომისიის (EC) ერთიანი ევროპული ცის (SES) ინიციატივის შესაბამისად, ევროპული ავიაკომპანიები ნახშირბადის ემისიების შესამცირებლად ფრენის ტრაექტორიას შეიცვლიან.

Financial Times-ის (FT) მიერ გამოქვეყნებული მასალის თანახმად, ავიაკომპანიები „იშვიათად იყენებენ ორ აეროპორტს შორის ყველაზე ეფექტურ მარშრუტებს“. ეს გამოწვეულია საჰაერო სივრცეში გადატვირთულობით და ეროვნული საჰაერო მოძრაობის მაკონტროლებლების მიერ დადგენილი წესებით. EEN-ის შესაბამისად, ავიაკომპანიებს ექნებათ შესაძლებლობა დასახონ ყველაზე ოპტიმალური მარშრუტები, რომლებიც მოიცავენ თვითმფრინავებს, რომლებიც ფრენენ მაღალ სიმაღლეზე უფრო რბილი მიდგომით, რაც გამოიწვევს საწვავის მნიშვნელოვან დაზოგვას.

ამ ინიციატივის განხორციელება, ევროკომისიის პროგნოზების მიხედვით, შეამცირებს ემისიებსევროპაში 10%-მდე, რაც უდრის 11,6 მეგატონა ნახშირბადს წელიწადში. ეს არის ერთ-ერთი გადამწყვეტი ფაქტორი 2050 წლისთვის ნულოვანი ემისიების მიღწევის გეგმების განხორციელებისთვის. ტრანსპორტის საკითხებში ევროკომისრის ადინა ვალეანის თქმით, ევროკავშირის ქვეყნებმა „უნდა გააერთიანონ ძალები ფრენების ეფექტურობის გაზრდისთვის“.

ავიაცია ამჟამად გლობალური ემისიების 2%-ზე მეტს შეადგენს. ერთიანი ევროპული ცის ინიციატივა პირველად 2004 წელს განიხილეს. 2020 წელს გამოქვეყნდა განახლებული EEN პროგრამა, იხსენებს FT.