მსოფლიოს უდიდესმა თვითმფრინავების მწარმოებელმა კომპანიებმა, ამერიკულმა Boeing-მა და ფრანგულმა Airbus-მა დაადასტურეს უზბეკეთის GTL ქარხანაში წარმოებული სინთეზური GTL საავიაციო ნავთის გამოყენების შესაძლებლობა, როგორც Jet A-1 საავიაციო საწვავის კომპონენტი. ამის შესახებ ინფორმაციას უზბეკეთის ენერგეტიკის სამინისტროს პრესსამსახური ავრცელებს.

2022 წლის 23 სექტემბერს Boeing-მა ოფიციალურად დაადასტურა Uzbekistan GTL-ს ქარხანაში წარმოებული GTL ნავთის გამოყენების შესაძლებლობა ბუხარას გადამამუშავებელ ქარხანაში წარმოებული ტრადიციული Jet A-1 საავიაციო საწვავთან ერთად.

25 სექტემბერს ფრანგულმა Airbus-მა გააკეთა მსგავსი დასტური, რომელიც გულისხმობდა საერთაშორისო სტანდარტებს ASTM7566, რომელიც არეგულირებს ტექნიკურ მოთხოვნებს საავიაციო საწვავის სფეროში.

ამავდროულად, 22 სექტემბერს, შვეიცარიულმა კომპანია SGS-მა, რომელიც ახორციელებს დამოუკიდებელ შემოწმებას, კონტროლს, ტესტირებას და სერტიფიცირებას, დაადასტურა ბუხარას ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაში წარმოებული GTL Jet A-1 ნახევრად სინთეზური თვითმფრინავის საწვავის ხარისხის შესაბამისობა საერთაშორისო სტანდარტებთან, რაც საშუალებას აძლევს მას გამოიყენოს საავიაციო საწვავად.

პროექტის მიხედვით, უზბეკეთის GTL ქარხანაში წარმოებული GTL ნავთი გამოყენებული იქნება როგორც კომპონენტი საავიაციო ნავთის შერევისთვის Jet A-1 ნახევრად სინთეზური საავიაციო საწვავის წარმოებისთვის. ამავდროულად, GTL ქარხნის სპეციალისტები მუშაობენ საავიაციო საწვავის დარგის საერთაშორისო მარეგულირებლებისგან ნებართვის მისაღებად GTL ნავთის, როგორც საავიაციო საწვავად, ტრადიციულ საწვავთან შერევის გარეშე პირდაპირი გამოყენების ნებართვის მისაღებად.

ჩვეულებრივი ნავთობისგან მიღებულ ნავთთან შედარებით, GTL ნავთი იწვის გოგირდის დიოქსიდის, აზოტის ოქსიდების და ნაწილაკების მნიშვნელოვნად დაბალი დონით. ეს შესაძლებელს ხდის საგრძნობლად შემცირდეს თვითმფრინავის საწვავის წვის გამონაბოლქვის რაოდენობა, რაც მას ეკოლოგიურს და მდგრადს ხდის.

ყოველწლიურად უზბეკეთის GTL ქარხანას აქვს 500 000 ტონამდე სინთეტიკური ნავთის წარმოების შესაძლებლობა.