2030 წლისთვის მსოფლიო ავიაციაში ბიზნეს-ჯეტების წილი მნიშვნელოვნად გაიზრდება. თუ კი დღეს ამ სეგმენტის წილი 24.7 მლრდ დოლარია, ხოლო 11 წლისის შემდეგ ის 36.4 მლრდ დოლარს მიაღწევს. ახალი კვლევების მიხედვით, უახლოეს პერიოდში ბაზარი 3.6%-ით გაიზრდება.