საქმიანი წრეების მენეჯერები და სხვა თანამშრომლები ხშირად შრომის პროდუქტიულობის შეფასებაში ვერ თანხმდებიან და პრობლემებს, რომელსაც დღეს ოფისის თანამშრომლები აწყდებიან, მნიშვნელოვნად განსხვავდება პანდემიამდე არსებული პრობლემებისგან. ეს არის Slack-ისა და Qualtrics-ის კვლევის შედეგები, რომელიც მონაწილეობა მიიღო 18000-ზე მეტმა თანამშრომელმა დიდი ბრიტანეთიდან, აშშ-დან, ავსტრალიიდან, გერმანიიდან, საფრანგეთიდან, ინდოეთიდან, სინგაპურიდან, იაპონიიდან და სამხრეთ კორეიდან.

უმეტესობას სჯერა, რომ მათი უფროსები აფასებენ მათ ზეგანაკვეთურ სამუშაოს, 24/7 ხელმისაწვდომობას, შეტყობინებებზე მყისიერ პასუხს და შეხვედრებში მუდმივ მონაწილეობას. სხვათა შორის, რესპონდენტთა აზრით, შეხვედრების 42,5% აბსოლუტურად უსარგებლოა.
გამოკითხვის თანახმად, მენეჯერებისთვის მნიშვნელოვანია თანამშრომლების ენერგია და ინიციატივა.

აღმასრულებელთა მხოლოდ 45% აცნობიერებს ციფრული ტექნოლოგიების მნიშვნელობას ბიზნესში და მხოლოდ 27% იყენებს ხელოვნურ ინტელექტს თავის საქმიანობაში.

კვლევამ ასევე აჩვენა, რომ ყველაზე ეფექტური თანამშრომლები მუშაობენ კომპანიებში, სადაც დამკვიდრებულია ავტომატიზაცია და სადაც გათვალისწინებულია სამუშაო ადგილისა და დროის არჩევანი.

როგორც დისტანციური ფორმატი, ასევე ჰიბრიდული მუშაობის მოდელი არ აკნინებს ძლიერი ლიდერის როლს, რომელსაც უნდა ჰქონდეს ემოციური ინტელექტი, მოტივაცია გაუჩინოს თანამშრომლებს და მხარი დაუჭიროს გუნდური მუშაობის საერთო სტრატეგიას, წერენ ანალიტიკოსები.

საინტერესოა, რომ დღეს კომპანიის თანამშრომლების დაახლოებით 90% თავს უფრო პროდუქტიულად და თავდაჯერებულად გრძნობს მიზნების მიღწევაში, ვიდრე Covid-19-ის პანდემიამდე.