პროფესიონალების დიდი უმრავლესობა (85%) მოელის, რომ ხელოვნური ინტელექტი (AI) გავლენას მოახდენს მათ მუშაობაზე. ეს არის ADP Research Institute-ს მიერ ჩატარებული გამოკითხვის შედეგები, რომელმაც 18 ქვეყანაში საქმიანობის სხვადასხვა სფეროს 35 ათასი თანამშრომელი გამოჰკითხა.

იმავდროულად, გამოკითხულთა 43% იმედოვნებს, რომ ხელოვნური ინტელექტი დაეხმარება მათ სამსახურებრივი მოვალეობების შესრულებაში, ხოლო 42% მოელის, რომ ის ნაწილობრივ თავის თავზე აიღებს არსებულ ფუნქციონირებას.

გამოკითხულთა 8%-ის აზრით, ხელოვნური ინტელექტი არანაირ გავლენას არ მოახდენს მათ მუშაობაზე მომდევნო ორ-სამ წელიწადში, ხოლო 7%-მა აღნიშნა, რომ საკმარისად არ არის ინფორმირებული ტექნოლოგიის შესახებ პასუხის ფორმულირებისთვის.

მათ შორის, ვინც მუშაობს დისტანციურად, 51% მოელის, რომ ხელოვნური ინტელექტი ჩაანაცვლებს მათი სამუშაო ამოცანების ზოგიერთ ან უმეტეს ნაწილს.

როგორც ანალიტიკოსები აღნიშნავენ, ტექნოლოგია სულ უფრო ხშირად გამოიყენება გრძელვადიანი პროგნოზირებისა და ანალიტიკის სფეროში, ასევე სამუშაო პროცესების ავტომატიზაციისთვის.

55 წელზე უფროსი ასაკის მუშაკთა მეოთხედმა გამოთქვა მოსაზრება, რომ ხელოვნური ინტელექტი არანაირ გავლენას არ მოახდენს მათ მუშაობაზე, მაშინ როცა მათი ახალგაზრდა კოლეგების მხოლოდ 5% ფიქრობს იმავეს. ხანდაზმული მუშაკების დაახლოებით 21%-მა აღიარა, რომ არ ჰქონდა საკმარისი ცოდნა ხელოვნური ინტელექტის შესახებ, ხოლო 18-დან 24 წლამდე ასაკის თანამშრომლების მხოლოდ 3% ეთანხმება მათ.

გარდა ამისა, გამოკითხვამ აჩვენა, რომ ახალგაზრდა თანამშრომლები უფრო მეტად ასახელებენ ტექნოლოგიების გავლენას მათ სამუშაოზე, ვიდრე მათი უფროსი კოლეგები.