მთავარი სლაიდერზე კვლევა: საქართველოში Airbnb-ის საშუალებით დაჯავშნილი განთავსების საშუალებებში ღამისთევების რაოდენობა იზრდება

კვლევა: საქართველოში Airbnb-ის საშუალებით დაჯავშნილი განთავსების საშუალებებში ღამისთევების რაოდენობა იზრდება

252

Airbnb-ის საშუალებით დაჯავშნილი განთავსების საშუალებებში ღამისთევების რაოდენობა იზრდება (Colliers International). როგორც საქართველოს ტურიზმის სტატისტიკური მიმოხილვაშია აღნიშნული, მსოფლიოში ცნობილ განთავსების საშუალებების დაჯავშნის საიტზე Airbnb საქართველოში რეგისტრირებული ქონების რაოდენობა ყოველწლიურად მნიშვნელოვნად იზრდება. 2017 წელს რეგისტრირებული ქონების რაოდენობა 9,679 იყო, რაც წინა წელთან შედარებით +70%-იან ზრდას წარმოადგენს.
2017 წლის ივნისი-დეკემბრის განმავლობაში დაჯავშნილი ღამეების რაოდენობა 222,444 იყო, წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან ზრდა +224%-ს შეადგენს.