გასტრონომიული ტურიზმის მე-4 გლობალური კონკურსისთვის აპლიკაციების მიღების პროცესი დაიწყო. პროექტი ორიენტირებულია გასტრონომიული ტურიზმის სექტორში ინოვაციებისა და მეწარმეობის ხელშეწყობაზე.

კონკურსის ორგანიზატორია გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაცია (UNWTO), გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის სპეციალიზებული სააგენტო, რომელიც პასუხისმგებელია მდგრადი ტურიზმის პოპულარიზაციაზე მსოფლიოში.

კონკურსი ღიაა სტარტაპებისთვის, მეწარმეებისთვისა და ბიზნესებისთვის, რომლებიც მუშაობენ ინოვაციურ პროექტებზე და ხელს უწყობენ გასტრონომიული ტურიზმის განვითარებას. აპლიკაციის შევსების ბოლო ვადაა 2024 წლის 6 ივნისი.
დამატებითი ინფორმაციისთვის და კონკურსში დასარეგისტრირებლად ეწვიეთ მოცემულ ბმულს: 4th Global