დანია ხდება მსოფლიოში პირველი ქვეყანა, რომელიც სოფლის მეურნეობაში კლიმატის გადასახადს აწესებს.

2030 წლიდან ქვეყნის ყველა ფერმერს მოეთხოვება გადაიხადოს 300 კრონი (დაახლოებით $43) გამოყოფილ CO2-ის ეკვივალენტის თითოეულ ტონაზე, ხოლო 2035 წლისთვის გადასახადი გაიზრდება 2,5-ჯერ, ტონაზე 750 კრონამდე.

გადასახადის გარდა, ხელისუფლება გეგმავს 40 მილიარდი კრონის გამოყოფას ახალ ტექნოლოგიებზე გადასვლის მხარდასაჭერად. გადასახადებისა და სუბსიდიების მეშვეობით ხელისუფლება მოელის CO2-ის ემისიების 1,8 მილიონი ტონით შემცირებას. თუ ეს ასე არ გაკეთდება, მარეგულირებლები აცხადებენ, რომ 2030 წლისთვის სოფლის მეურნეობა CO2-ის ეროვნული გამონაბოლქვის 46%-ს შეადგენს

საინტერესოა, რომ ახალმა ზელანდიამ, რომლის მაგალითიც დანიით იყო შთაგონებული, ახლახან უგულებელყო კლიმატის გადასახადის იდეა. ამის ნაცვლად, მათ გადაწყვიტეს დაეყრდნონ ემისიების შესამცირებლად ტექნოლოგიების განვითარებას და ამისთვის გამოიყო კიდეც 400 მილიონი ახალი ზელანდიური დოლარი