აზერბაიჯანის თავდაცვის მრეწველობის სამინისტროსა და თურქული კომპანია ASELSAN-ის ერთობლივი პროექტის საფუძველზე 250 კგ წონის GFAB-250 LG ბომბი შეიქმნა.

250 კილოგრამიან ძლიერ ფეთქებად ფრაგმენტულ ბომბს უფრო ზუსტი მითითება აქვს.

იგი შექმნილია სამხედრო აღჭურვილობის, სტრუქტურების, სამხედრო მრეწველობისა და ენერგეტიკული ობიექტების, მანქანების, თვითმფრინავების აეროდრომებზე, საწყობებზე, ხიდებზე, ცოცხალი ძალის და სხვა მტრის სამიზნეების განადგურებისთვის.

იგი შექმნილია სამხედრო აღჭურვილობის, სტრუქტურების, სამხედრო მრეწველობისა და ენერგეტიკული ობიექტების, მანქანების, თვითმფრინავების აეროდრომებზე, საწყობებზე, ხიდებზე, ცოცხალი ძალის და სხვა მტრის სამიზნეების განადგურებისთვის.