ქუთაისის აეროპორტმა ACI (აეროპორტების საერთაშორისო საბჭო) რეიტინგებში მცირე ზომისაეროპორტებიდან საშუალო ზომის აეროპორტებსშორის გადაინაცვლა. 2024 წლის იანვრისმონაცემებით, ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტიმგზავრთნაკადის ზრდით ევროპის საშუალო ზომისაეროპორტებს შორის მესამე ადგილზე მოხვდა.

აეროპორტების საერთაშორისო საბჭოს (ACI International) 2024 წლის იანვრის ანგარიშის თანახმად, ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტი საშუალოზომის აეროპორტებს შორის 2019 წელთანშედარებით, მგზავრთნაკადის 171.8%-იანი ზრდისმაჩვენებლით სამარყანდისა და ტირანასაეროპორტების შემდეგ მესამე ადგილზეგავიდა.ახალი კლასიფიკაციის თანახმად, საუბარიაACI-ის  წევრ იმ აეროპორტებზე, რომლებიც წლიურად1დან 10 მლნ-მდე მგზავრს ემსახურებიან.

ACI-ის 2023 წლის ანგარიშში ნათქვამია, რომ დავითაღმაშენებლის საერთაშორისო აეროპორტი იმაეროპორტების გვერდით მოხდა, რომლებმაცმკვეთრი ზრდა განიცადეს. ყოველწლიურ ანგარიშშინათქამია, რომ 2023 წელს ქუთაისის აეროპორტშიმგზავრთნაკადი პანდემიამდელ პერიოდთანშედარებით 91 %-ით გაიზარდა და ევროპისაეროპორტებს შორის მეოთხე ადგილ დაიკავა, რისშემდეგაც მცირე აეროპორტებიდან საშუალოაეროპორტების კატეგორიაში გადაინაცვლა.

აღსანიშნავია, რომ 2023 წლის ჩათვლით, ქუთაისისსაერთაშორისო აეროპორტი მცირე ზომისაეროპორტების კატეგორიაში გადიოდა. 2018 წელსდავით აღმაშენებლის სახელობის აეროპორტიევროპაში 5 მლნ-მდე მგზავრთნაკადის ზრდითლიდერი იყო, ხოლო 2019 წელს მეორე ადგილზემოხვდა.