2024 წელს მოგზაურთა აბსოლუტური უმრავლესობა (93%) გეგმავს საზღვარგარეთ გამგზავრებას: 41% აპირებს სამი ან მეტი მოგზაურობის განხორციელებას, ხოლო ნახევარზე მეტი (52%) აპირებს ერთ ან ორ მოგზაურობას, აჩვენა Global Rescue Winter Traveler-ის კვლევამ.

კვლევის მიხედვით, მექსიკა, კანადა, ევროპა და აფრიკა ამჟამად ტურისტებისთვის წამყვანი საერთაშორისო მიმართულებებია. თუმცა, რესპონდენტთა მნიშვნელოვანი რაოდენობა (66%) წელს ახალ ქვეყნებს ეწვევა. კვლევის თანახმად, ყველაზე სასურველი მიმართულებაა ესპანეთი, იაპონია, არგენტინა, იტალია, ავსტრალია, საბერძნეთი, პორტუგალია, გრენლანდია და ნორვეგია.
გარდა ამისა, გამოკითხულთა დაახლოებით მეოთხედმა (23%) განაცხადა, რომ გეგმავს უფრო ხანგრძლივ ტურებზე წასვლას პანდემიის შემდეგ. უფრო მეტიც, ყოველი მეხუთე რესპონდენტი (21%) მზად არის თავგადასავლებისთვის, კერძოდ უფრო თავგადასავლებით და საინტერესო მოგზაურობებისთვის, ვიდრე ადრე.
რესპონდენტთა უმრავლესობამ (83%) განაცხადა, რომ იმოგზაურებდა მეგობრებთან ან ოჯახთან ერთად. თუმცა, თითქმის მესამედი (30%) აპირებს მარტო მოგზაურობას, 19% ჯგუფურად და 8% კოლეგებთან ერთად.