2019 წლის ივლისში საქართველოში საავიაციო ნავთის იმპორტმა 11,0 ათასი ტონა შეადგინა, რაც 2,2 ათასი ტონით მეტია ივნისის მაჩვენებელთან შედარებით.

ქვეყნების მიხედვით, 2019 წლის ივლისში საავიაციო ნავთის იმპორტის ყველაზე დიდი მოცულობა განხორციელდა ეგვიპტიდან – 3,8 ათასი ტონა, რაც მთელი იმპორტის 34,5%-ს შეადგენს. შემდეგ მოდიან: თურქმენეთი – 3,5 ათასი ტონა (31,8%), თურქეთი – 2,8 ათასი ტონა (25,5%), რუმინეთი – 0,9 ათასი ტონა (8,2%).

მიმდინარე წლის იანვარ-ივლისის განმავლობაში საავიაციო ნავთის იმპორტმა შეადგინა 62,7 ათასი ტონა, რაც 9,2 ათასი ტონით აღემატება გასული წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელს (53,5 ათასი ტონა).