რუსეთის ტრანსპორტის სამინისტროს პესიმისტური პროგნოზის მიხედვით, 2030 წლისთვის რუსულ ავიაკომპანიებს არსებული 738-დან 162 უცხოური თვითმფრინავი ექნებათ ექსპლუატაციაში.
აღნიშნული პროგნოზი მეფუძნება 2030 წლამდე რუსეთის ფედერაციის საჰაერო ტრანსპორტის ინდუსტრიის განვითარების პროგრამის პროექტს.
სამინისტროს პროგნოზით, რვა წელიწადში უცხოური პარკი 4,5-ჯერ შემცირდება. ხომალდები ეტაპობრივად დემონტაჟდება სათადარიგო ნაწილებისთვის, რათა მოემსახუროს რუსეთში დარჩენილ სხვა უცხოურ ლაინერებს.
საბაზისო სცენარით, 2030 წლისთვის რუსეთს ეყოლება 208 საფრენად ვარგისი უცხოური თვითმფრინავი (3,5-ჯერ შემცირება).
ამავდროულად, 2021 წლის ბოლოს, რუსეთში კომერციულ ექსპლუატაციაში იყო 714 თვითმფრინავი 50-დან 300 ადამიანამდე ტევადობით, განმარტავს ტრანსპორტის სამინისტრო. აქედან Airbus – 298 ერთეული, Boeing – 236 ერთეული, სხვა უცხოური თვითმფრინავი – 23 ერთეული.